گالری میوه ها

بعضی وقت ها پیش می آید که میوه ها یا صیفی جات به شکل عجیبی رشد میکنند و حالت خاصی به خود می گیرند.تا جایی که آدمی به فکر فرو می رود که قالب نامتعارف این میوه ها به چه دلیلی ایجاد می شود.

شاید اشکال عجیب روی بدن ماهی ها یا طرح هایی معنی دار که بر روی صخره ها یا سنگ ها ایجاد می شود را دیده باشید و البته درخت هایی که به شکل عجیبی رشد میکنند و به حالت قلب یا چهره انسان در می آیند. ابر ها یا ستارگانی که در کنار هم یک شکل معنی دار را تشکیل می دهند هم آدمی را به تعجب وامیدارد.

در واقع شکل گیری اتفاقی یک تصویر یا واژه خاص در طبیعت از دیرباز سوژه عکاسان کنجکاو بوده است.

در اینجا تصاویری را مشاهده می کنید که توسط یک میوه فروش خلاق در طول چند سال گرفته شده است.

 

 

« »