راهنما موب انفورسر

اولین و تنها راهنمای فارسی بازی موب اینفورسر امروز در تاینی بوک قرار میگیرد. راهنمای کاملی که به کمک آن می توانید از بازی لذت بیشتری ببرید. در این راهنما مقدمه ،  اطلاعات سخت افزاری و داستان بازی ضمیمه شده است.

مقدمه :

قابل توجه است که  از این بازی  نسخه دوبله فارسی (با صدای گویندگان صدا و سیما) توسط “عصر بازی” وارد بازار شده است ولی متاسفانه بازی از نظر داستانی و دیالوگ ضعیف است.

راهنمای قدم به قدم بازی موب اینفورسر برای اولین بار توسط سایت تاینی بوک  منتشر می شود.

 

سیستم مورد نیاز برای بازی :
CPU : Pentium III 500 MHz or higher processor
RAM: 256 RAM
Hard Drive: 700 MB hard drive space
Video Card: 32 MB Direct X 9.0 compatible video card
CD-ROM: 4X CD-ROM drive
Operating System: Windows 98/Me/XP

 

نکات مھم قبل از شروع بازی :
با شکستن جعبه ھا می توانید از محتویات آن (خون ، جلیقه ضد گلوله ، مھمات و پول) استفاده کنید.
اسلحه دشمن را میتوانید پس از کشتن آنها و  با عبور از روی آن بردارید.
کشتن پلیس ھا در بعضی مواقع موجب باخت شما می شود.
کشتن افراد معمولی که با نام Civilian در بعضی قسمت ها قرار دارند موجب باخت شما خواھد شد.
برداشتن پول ھا در بازی کاربرد خاصی ندارد.
غیر از جعبه ھا بعضی دیگر از وسایل محیط بازی قابل شکستن ھستند.
آشنایی با داستان بازی :
در دھه ۱۹۳۰ گروه ھای گانگستری زیادی در آمریکا تشکیل شده بود.یکی ازاین گروه ھا که
بسیار معروف ھم بود گروه آل کاپون نام داشت.(ھمان طور که می دانید آل کاپون یکی
ازبزرگترین ومعروف ترین گانگسترھای جھان درتمام دوران است.به طوری که نام او لرزه
براندام تمام اھالی شیکاگو می انداخت) این گروه درطی چند سال متوالی یکی از پرقدرت ترین
گروه ھای خلاف کارشھر شیکاگودرامریکا بود که  نفوذ بسیاری درمیان مراکز مھم از قبیل
پلیس- روزنامه ھا وافراد مھم سیاسی داشت.
گروه ال کاپون توانسته بود در طی این مدت موقعیت خود رادرشیکاگو تثبیت نماید و تا
حدود زیادی شھر را دراختیارخود بگیرد به طوری که امکان فعالیت برای گروه ھای
دیگر در این  شھر وجود نداشت. با توجه به این که پس ازگذشت چند وقت گروه ھای دیگری
درشھرشیکاگو شروع به فعالیت کرده بودند آل کاپون تصمیم می گیرد تا درس خوبی به آن ھا
بدھد. ازھمین رو مشاور خود رابا نام ” جو تسیو” را مامور میکند تا یکی از کارآزموده ترین
گانگسترھای آن دوره را برای مبارزه با گروه ھای دیگراستخدام نماید که  داستان بازی نیز از
ھمین موضوع برگرفته شده و شما درنقش “جیم دمورا” با ” جو تسیو” آشنا می شوید و پس
ازیک گفت وگوی تلفنی اولین ماموریت خود را آغازمی نمایید .

مرحله اول : برای شروع باید چند نفر را بکشید که بھترین انتخاب ۳ تیر انداز در اولین کوچه ھستند.
سپس باید به دنبال شخصی به نام Mitts cassella بگردید.
شخص مورد نظر در کوچه بعدی از ھمین سمت و در یک اتاق قرار دارد که در آن قفل شده است. بعد از اینکه شما به آن
اتاق برسید و سعی به باز کردن آن کنید ، دستور جدید مبنی بر این که به دنبال کلید در یک زباله دانی بگردید
صادر می شود و شما باید بعد از گرفتن کلید برگردید و وارد اتاق شوید.
و بعد شخص مورد نظر را بکشید ، در پایان باید به دنبال ھتل lucky بگردید و از در پشتی وارد ھتل شوید تا وارد مرحله بعد شوید.
مرحله ۲ : شما در این مرحله در یک ھتل قرار دارید و باید بعد از عبور از چند راھرو جلوی پیشخوان
ھتل دار رفته  و با راست کلیک روی کتاب “اطلاعات اتاق ھا” ، ادرس اتاقی را که می خواھید یعنی
اتاق ۴۰۷ را بگیرید وبعد به  بالاترین طبقه  ممکن رفته و سعی کنید آخرین در (در ورودی به پلکان طبقه
بالاتر) را باز کنید. ولی شما با در قفل شده مواجه خواھید شد و باید برگردید واز طریق در قبل از ورودی ھتل
که  قبلا قفل بود وارد اتاق ھتل دار شده و کلید ھا را بردارید. سپس بعد از بازکردن در قفل شده به طبقه بالاتر
رفته و بعد از ورود به اتاق ۴۰۷ ، Needles را بکشید تا وارد مرحله سوم شوید.
نکته : در این مرحله به افراد معمولی وھتل دار صدمه نزنید.
مرحله ۳ : در این مرحله  باید ۵ گل فروشی که در منطقه وجود دارند را پیدا کنید و با شکستن شیشه ھا و
گلدان ھا ، خراب کاری ایجاد کنید. در زمان تیر اندازی در ھر فروشگاه دسته ای از تیرانداز ھا به شما حمله
می کنند که  باید آنھا را ھم بکشید. در ضمن یادتان باشد نمی توانید پلیس یا مردم عادی را بکشید و این کار
مساوی با باختن است. حتی در زمان تیر اندازی به فروشگاه باید مواظب باشید صاحب فروشگاه آسیب نبیند.
بعد از این کار ھا باید به طرف خانه کوچکی بروید که در جوار یکی از گل فروشی ھا وجود دارد و در
فلزی آن بسته بود.(یک سایه نیز از بیرون نشان می دھد که  فردی پشت در است).
وقتی به آنجا بروید در باز است وشما میتوانید داخل شوید وبعد از تیر اندازی به داخل خانه رفته و وارد
مرحله بعد شوید.
مرحله ۴ : در این مرحله شما در یک کارخانه نوشابه ھستید و باید به طرف طبقه بالا حرکت کنید و افراد
زیادی را که به شما تیراندازی می کنند بکشید.در این مرحله یک اسلحه جدید وقوی نیز به دست خواھید آورد
که با یک شلیک ۳ گلوله می اندازد.این اسلحه با زدن دکمه ۷ قابل استفاده است.
مرحله ۵ : در ابتدای مرحله شما باید ۶ بمب ساعتی که  در تاقچه چوبی قرار دارد را بردارید وبعد از راه
پله ھا پایین رفته  و از در سمت چب داخل شوید. اولین بمب را باید روی بشکه نوشابه کار بگذارید و قبل از
ترکیدن بمب در جایی سنگر بگیرید و بعد از انفجار از در خروجی ھمین اتاق که اتش گرفته است به طرف طبقه
بالا بروید وافراد زیادی را که به شما حمله میکنند بکشید و بمب دوم را در جای مخصوص آن روی
دیوار کار گذاشته  و باز ھم فرار کنید وافراد سر راه را بکشید .  بعد از بمب سوم  شما باید بمب چھارم را
روی گاو صندوق کار بگذارید و در یک مکان امن پناه بگیرید تا پس از انفجار در خروجی ھم خراب شود .
سپس از در خروجی عبور کنید و بمب پنجم را در اتاق روی یکی از جعبه ھای بزرگ بگذارید. بمب بعدی را
بعد از کشتن پلیس ھا روی دری بگذارید که در آغاز مرحله قبل (چھارم) در کنار آن بودید و سرانجام بعد از
شکستن در به طرف آن بروید تا این مرحله به پایان برسد.(در واقع شما در این مرحله مسیری را که در
مرحله قبل به طرف طبقه بالا طی کرده اید را باز می گردید ودر طول راه ھمان طور که رییستان دستور داد
کارخانه نوشابه  را خراب میکنید)
آموزش : نحوه کار گذاری بمب ساعتی
بمب ساعتی جزو اسلحه ھای شما حساب می شود.  بنابرین با زدن دکمه ۵ می توانید از آن استفاده کنید  و باید
آن را در جای مخصوص که در این مرحله به صورت بمب ساعتی قرمز (توخالی) معلوم شده است با
زدن کلیک چپ نصب کنید. بعد از نصب کردن شما ۹ ثانیه فرصت دارید که در جای امنی پناه بگیرید و بعد از
انفجار بمب شما با لرزش کار خانه مواجه می شوید که مشکلی ایجاد نمیکند  ولی در ان لحظه دقت تیر
اندازی شما را کاھش می دھد.
مرحله ۶ : درابتدای این مرحله با شکستن توالت و گرفتن میله می توانید دیوار فرسوده ی نزدیک
تخت را بشکنید و فرار کنید. البته حواستان باشد که پلیس متوجه نشود. بعد ھم باید از نردبان پایین رفته و از
نردبان دیگری بالا بروید تا بتوانید با استفاده از یک اھروم گاز را خاموش کنید  و مسیر را برای حرکت به
طرف جلو آماده کنید. سپس برگردید واز مسیری که دیگر گاز مانع آن نیست عبور کنید. در جایی که آب
و برق مشاھده می کنید باید مواظب باشید که در آب نیافتید تا برق خون شما را کم نکند .ھم چنین در قسمتی از
مسیر مواظب گاز باشید و تا زمانی که به اطراف پخش می شود به جلو حرکت نکنید.در آخر راه رو باید یک
سیستم  که برق را فعال نگه می دارد بشکنید واز مسیر آزاد شده بروید.در راھرو بعدی دیوار فرسوده
را بشکنید  و کمی جلوتر اھرام را راه بیاندازید تا آب بالا بیاید و بعد برگردید و در اتاق قبلی از یک مسیر
دیگر پیش بروید تا به ورودی دیگر ھمان اتاقی برسید که اھرام را چرخانیدید. بعد ھم از روی جعبه ھا بپرید و
به طرف راه رو بعدی حرکت کنید.ابتدا به  راھرو سمت راستی بروید و اھرام را بکشید تا در راھروی دیگر
باز شود وبعد برگردید و از راھرو دیگری بروید و مسیر را طی کنید ودر آخر مسیر از نردبان بالا بروید و
وارد خیابان شوید.در خیابان بدون اینکه  پلیس ھا شما را ببینند دنبال یک خانه بگردید که  در ان مھمات وجود
دارد (خانه نزدیک ھتلی با اسم JACKSONS قرار دارد).
بعد از گرفتن مھمات شما باید به طرف بادجه تلفنی بروید که نزدیک ھتلی به اسم LEXINGTON قرار دارد.بادجه تلفن با سایر بادجه ھا فرق می کند و برعکس سایر آن ھا باز است. در طول این مدت نیز مواظب
اطراف باشید چرا که دسته ھای اوباش از ھر طرف به شما تیر اندازی می کنند. سرانجام بعد از رسیدن به
بادجه تلفن مرحله به پایان می رسد.
مرحله ۷ : این مرحله در ھمان منطقه مرحله قبل ادامه دارد  و شما در جلوی درب ورودی خانه حاوی
مھمات بازی را شروع می کنید که ابتدا باید به داخل خانه بروید و در اتاق مھمات اسلحه دوربین دار را بردارید.
آموزش : استفاده از تفنگ دوربین دار
تفنگ دوربین دار با دکمه ۶ قابل استفاده است و با دکمه Z نیز می توانید زوم کنید.
تیر تفنگ دوربین دار بسیار اندک وھمچنین کمیاب است ( و در عوض قدرتمند می باشد) بنابرین سعی کنید برای مواقع مھم آن را نگھدارید.
نکته : در این مرحله دشمنان زیادی وجود دارند ولی در عوض شلیک به  پلیس ھا مجاز است.
راھنمایی ویژه : شما در جلوی درب ھتلی به اسم mcneelys می توانید شیشه ھای آتش زایی را پیدا کنید و با دکمه ۹ میتوانید از آن استفاده کنید.
شما باید به نزدیکی ھمان بادجه  تلفنی بروید که در پایان مرحله قبل به آنجا رفتیدد. البته اینبار بادجه بسته شده است.
در نزدیکی آنجا می توانید خانه ای با نام windy city laundry پیدا کنید که  بعد از ورود به آن
باید یونیفرم پلیس را بپوشید.بعد به سمت خانه ی بزرگی که در واقع اداره پلیس است بروید که تا قبلا در آن قفل
بود واکنون شما میتوانید وارد آن شوید. نام اداره th precinct 13 می باشد.
شما با یونیفرمی که پوشیده اید تصمیم دارید بین پلیس ھا برای رسیدن به ھدفتان نفوظ کنید. بنابرین اسلحه خود را با دکمه H پنھان کنید تا پلیس ھا به شما شک نکنند.
در اداره پلیس  باید اتاقی با نام chief shaw را پیدا کنید وداخل شوید و به فردی که  روی صندلیست نزدیک
شوید تا دستور بعدی آماده شود.در واقع شما کیفی پر از پول را جلوی او می گذارید و بعد می توانید به اتاق
کناری که در آن  قفل بود بروید و پس از باز کردن در ،  راھرو را ادامه دھید و بعد از رد کردن راھرو و
پایین رفتن از چند پله  در راھرو بعدی ودر سمت راست اولین در را باز کنید  و وارد اتاق شوید. پرونده را
از روی کشو ھا بردارید تا دستور جدید تعیین شود.دستور جدید کشتن فرانکی لوسیرو می باشد . شما باید به
در فلزی قفل شده ھمین طبقه نزدیک شوید تا دستور پیدا کردن کلید داده شود. بعد به در رو به روی ھمین در
، در آخر راھرو بروید ودر اتاقی که  قفسه  ھای قفل شده وجود دارد ، در قفسه  ای را که  قفل ندارد باز کنید
و کلید را بردارید. بعد برگردید ودر فلزی را باز کنید و از پله ھا پایین بروید تا به زندان برسید. اکنون باید
اھروم را در اتاقک کناری بکشید تا در باز شود. سپس داخل شوید. حالا شما وارد زندانی شده اید که قبلا در
یکی از سلول ھای آن زندانی بوده اید (حتما با دیدن دیوار خراب شده سلول خنده تان می گیرد) و
شخصیت زندانی در سلول رو به  رو ھم ھنوز آنجا هست (ھنوز ھم عادت دارد سیگار بکشد) و باید
بدانید که او فرانکی یعنی ھمان کسی است که  باید کشته شود. با کشتن او به مرحله بعد بروید.
مرحله ۸ : این مرحله از ھمان ابتدای مرحله ی  قبل شروع و در ھمان منطقه انجام می شود ولی این بار شب
است و درب خانه ی حاوی مھمات و اداره پلیس قفل است. اما فروشگاه ھایی که  بارھا با در قفل شده ی آن
مواجه شده اید اکنون باز هستند و شما برای رد کردن مرحله  باید به تک تک آنھا سر بزنید.نام این فروشگاه ھا
به ترتیب از این قرار است :
Mcneelys Store – jacksons store -smiths store – Albers store – Koenigs store
در ھر فروشگاه یک گاوصندوق حاوی کیسه پول وجود دارد که  باید روی آن بمب کار گذاشت واز اتاق
خارج شوید و پس از انفجار پول درون گاوصندوق را بردارید.وھمچنین ۲ تک تیر انداز نیز در فروشگاه مقابل پنجره کمین کرده اند ودر صورت مشاھده شما  تیر اندازی می کنند. بنابرین باید آن ھا را یا پنھانی
از پشت و یا از دور با تفنگ دوربین دار بکشید.
نکته قابل توجه : در فروشگاه Mcneelys store یک جعبه وجود دارد که حتما آن را بشکنید و وسیله سیخ مانند درون آن را بردارید.این وسیه با دکمه  ۰ قابل استفاده است و برای ضربه زدن از نزدیک به کار میرود.
این وسیله در بدن یک خرگوش فرو رفته است.
بعد از سرقت از ھر فروشگاه افرادی به شما حمله  می کنند و از ھمه مھم تر در بیرون فروشگاه دو تک تیر
انداز ھم کمین می کنند که بھترین کار این است شما آن دو را از پنجره با اسلحه دوربین دار بکشید.
در آخر این مرحله  بعد از سرقت از ھر ۵ فروشگاه باید به محل شروع یعنی خانه حاوی مھمات برگردید و در
را باز کنید تا مرحله تمام شود.
قابل توجه : در این مرحلھ کشتن پلیس ھا ، موردی ندارد.
مرحله ۹ : در این مرحله  شما در یک ھتل باشکوه و زیبا قرار دارید و پس از کمی جلو رفتن شاھد انفجار
و قطع برق خواھید بود. شما برای شروع باید به  زیرزمین بروید و با کشیدن اھروم برق را دوباره روشن
کنید. ۲ راه برای رفتن به  زیر زمین وجود دارد که  به  راحتی قابل یافتن است.بعد از راه اندازی برق شما ۱۰
دقیقه وقت دارید تا ۵ بمب که در جاھای مختلف کارگذاری شده را خنثی کرده و بردارید.
اولین بمب در خود زیر زمین و دومین بمب در ابتدای طبقه اول وجود دارد .  یادتان باشد که  قبل از داخل شدن
به طبقه اول در قسمت نرده زده یک دور بزنید تا به  بمب روی دیوار برسید. سومین بمب در اتاق یک زن
،چھارمین بمب در اتاق یک مرد و پنجمین بمب در دستشویی اتاقی که یک گانگستر کمین کرده است قرار
دارند.لازم به ذکر است که با نزدیک شدن به  بمب ھا صدای تیک تیک آن را خواھید شنید و ھمچنین برای برداشتن
ان باید کلیک راست را نگه دارید تا نوار بمب خالی شود.بعد از خنثی کردن وجمع آوری بمب ھا باید به
بالاترین طبقه  بروید ودر بزرگی که قبلا قفل بود را باز کنید و وارد اتاق شوید.بعد از در بعدی داخل بروید
و johnnt torello  را بکشید تا وارد مرحله آخر شوید.

مرحله ۱۰ (اخر) : در این مرحله  شما باید Al Capone را تا در خروجی که در طبقه ھمکف قرار
دارد ھمراھی کنید و نگذارید کشته  شود. بعد از رسیدن به در خروجی بازی تمام می شود و پس از پخش چندین
عکس وارد صفحه  اصلی خواھید شد که البته  یک گزینه جدید نیز وجود دارد.
این گزینه به  شما این امکان را می دھد تا ھر وقت خواستید ھر کدام از مراحل را با انتخاب کردن دوباره
بازی کنید. یک ویژگی در این بخش امکان شروع مرحله بدون پخش دمو یا با پخش دمو است.

 

پایان

کپی برداری از مطالب اختصاصی تاینی بوک در وب سایت ها و وبلاگها به صورت متن کامل یا بخشی از آن غیر قانونیست و گروه تاینی بوک هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد.

« »