روز مادر

گلچین ۲۰ متن زیبا که به مناسبت روز مادر برای شما آماده کرده ایم.از این متون زیبا میتوانید به عنوان پیام تبریک استفاده کنید. روز مادر بهانه ای است برای جبران زحمات تنها فرشته ی زندگیمان. پس بهتر است قدر این روز ها را بدانیم. بعضی روز ها دیگر تکرار نمی شوند… فردا باشیم یا نباشیم خورشید طلوع میکند و زندگی جریان دارد …

نمایش مطلب کامل