سخنان زیبا درباره مادر

همه ی ما برای مادر خود ارزشی بیشتر از سایرین قائلیم و مدام به سلامت او می اندیشیم. بی شک قبل از خودمان رضایت و شادی مادرمان اهمیت دارد و  این در حالیست که مادر همیشه  و در همه حال نگران فرزند است . در نهایت رابطه ای میان مادر و فرزند برقرار می شود که در هیچ رابطه دیگری مشابه آن را نمی توان یافت.

نمایش مطلب کامل